Tłumaczenie wypisu ze szpitala

Maj 13, 2020.Agnieszka.0 Likes.0 Comments

Jak przetłumaczyć wypis ze szpitala? Czy tłumaczenie wypisu ze szpitala jest tłumaczeniem medycznym i specjalistycznym? Czy wypis ze szpitala musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły?

Czym jest wypis ze szpitala?

 

Wypis szpitalny to nic innego jak karta informacyjna z leczenia szpitalnego, nazywana potocznie wypisem. Jest to ważny dokument opisujący sposób i przebieg leczenia pacjenta, który przebywał w szpitalu. Zasady wystawiania karty z leczenia szpitalnego regulują przepisy o prowadzeniu dokumentacji medycznej zawarte w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jakie informacje zawiera szpitalny wypis?

 

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego czyli wypis, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powinna zawierać:

 • wszystkie dane osobowe pacjenta (w tym PESEL), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia i wypisu ze szpitala,
 • rozpoznanie choroby w języku polskim,
 • epikryzę, czyli zapis w szpitalnej historii choroby, w którym podaje się ostateczną diagnozę, skrócony zapis przebiegu choroby, zastosowane leczenie i stan pacjenta w momencie wypisania,
 • wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem,
 • opis zastosowanego leczenia lub wykonanego zabiegu operacyjnego,
 • wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia.
 • orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia.
 • adnotacje o lekach wraz z dawkowaniem,
 • terminy planowanych konsultacji, na które wystawiono skierowania.

Co jeszcze warto wiedzieć o karcie informacyjnej leczenia szpitalnego?

 • karta NIE JEST świadectwem lekarskim,
 • karta jest wydawana pacjentowi bezpłatnie i jest jego własnością,
 • wypis ze szpitala może zostać wystawiony w postaci elektronicznej np. na płycie CD.

 

Jak tłumaczyć wypis ze szpitala?

 

Niewątpliwe jest, że wypis ze szpitala jest tekstem medycznym i takim również będzie tłumaczeniem. Tłumaczenie medyczne, to tłumaczenia wysoce specjalistyczne i najczęściej obejmują szeroko pojętą tematykę zdrowia i chorób człowieka.

Tłumaczenia medyczne to jedne z najtrudniejszych tłumaczeń specjalistycznych ze względu na specyficzną terminologię lekarską czy nazewnictwo farmaceutyczne.

Teksty medyczne często tłumaczone są przez lekarzy lub osoby z wykształceniem około medycznym np. farmaceutów lub lekarzy którzy skończyli wydział lekarski niepracujący w zawodzie, ale którzy biegle znają język obcy czy posiadają certyfikaty językowe takie jak CPE, IELTS, TOEFL, ZDaF, DALF.

Tłumacz medyczny to osoba z bardzo dobrą znajomością słownictwa specjalistycznego. Dla większości lekarzy, którzy zajmują się tłumaczeniami, działalność tłumaczeniowa jest dla nich dodatkowym zajęciem dlatego też teksty medyczne, które wymagają bardziej szczegółowej wiedzy z danej specjalizacji przekazywane są do lekarzy z konkretną specjalizacją, m.in. z onkologii, ortopedii, kardiologii, pediatrii, chirurgii, nefrologii, ginekologii czy psychiatrii.

Dlaczego wypis ze szpitala powinien tłumaczyć tłumacz medyczny?

 

Tłumacz medyczny – zarówno ustny jak i pisemny – to niezwykle wymagająca specjalizacja w rodzinie tłumaczeń. Warto sobie uzmysłowić jakiej wymaga od tłumacza precyzji, odpowiedzialności oraz wiedzy – nie tylko z zakresu przekładu ale również szeroko pojętej medycyny.

Właśnie ze względu na specyficzne słownictwo medyczne i zawarte w nim informacje, powinno zostać przekazane do tłumaczenia profesjonaliście. Tłumacz medyczny najczęściej tłumaczy takie dokumenty jak:

 • wyniki badań laboratoryjnych,
 • historie oraz opisy choroby,
 • wywiady medyczne,
 • protokoły z sekcji zwłok,
 • skierowania na specjalistyczne badania,
 • zwolnienia lekarskie,
 • dokumentacja techniczna dotycząca użytkowania sprzętu medycznego,
 • recepty,
 • ulotki i broszury dla pacjentów,
 • prace naukowe z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych, np. stomatologia, weterynaria.

Wypis szpitalny jest dokumentem, często potrzebnym np. do wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli ulegliśmy wypadkowi za granicą, aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest tłumaczenie obcojęzycznej karty leczenia szpitalnego. Często ubezpieczyciel wymaga również tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dlatego tak ważne jest, aby tłumaczenia tekstów medycznych powierzyć specjaliście.

Od prawidłowego tłumaczenia może zaleć przecież nasz stan zdrowia, a nawet życie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie jego wykonania w biurze tłumaczeń. Zazwyczaj biura tłumaczeń współpracują z wieloma specjalistami w dziedzinie medycyny, zatem szanse są większe, że znajdziemy tłumacza z odpowiednim przygotowaniem medycznym w danej specjalizacji.

Karta leczenia szpitalnego to jedno z najważniejszych dokumentów medycznych pacjenta dlatego jego tłumaczenie również powinno się potraktować poważnie i profesjonalnie.

Wypis ze szpitala zawiera między innymi informacje o lekach i dawkach, które należy przyjmować po opuszczeniu placówki. Nie można nawet sobie wyobrazić konsekwencji pomyłki w tłumaczeniu takiego dokumentu.

Czy tłumaczenie wypisu ze szpitala musi być przysięgłe?

 

Tutaj w zasadzie wszystko zależy od tego, do jakich celów takie tłumaczenie będzie nam potrzebne. Jeśli będziemy dochodzić roszczeń odszkodowawczych, lepiej wykonać tłumaczenie przysięgłe. Nawet jeśli ubezpieczyciel czy sąd tego nie wymagają. Tłumaczenie przysięgłe będzie również potrzebne, gdy planujemy dalsze leczenie poza granicami kraju. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za solidność przekładu i stanowi rękojmię jakości tłumaczenia.

Natomiast jeśli tłumaczenie jest na potrzebne tylko do celów prywatnych, wystarczy tłumaczenie zwykłe.

Tłumacz każdej dokumentacji medycznej musi posiadać specjalistyczną wiedzę językową. Medycyna to dziedzina naukowa bardzo obszerna i wymaga od tłumacza pokory, sporo czasu i wysiłku. Tłumaczenie medyczne to również ogromna odpowiedzialność dla tłumacza. Dlatego przekład karty pacjenta najlepiej powierzyć doświadczonemu profesjonaliście. Tutaj liczy się precyzja, staranność i rzetelność.

© Copyright Szukam tlumacza 2018