Potoczne zwroty po niemiecku

Maj 21, 2020.Agnieszka.0 Likes.0 Comments

Jakie są najbardziej popularne potoczne zwroty po niemiecku? Jakich zwrotów najczęściej używają Niemcy? Czy język niemiecki oferuje wiele treści używanych na co dzień?

Czym jest mowa potoczna?

Styl potoczny czy mowa potoczna to styl konwersacyjny mowy stosowany przede wszystkim do swobodnych kontaktów językowych. Główną cechą stylu potocznego, odróżniającą go od innych stylów, jest jego charakter ustny. Mowa potoczna jest bardzo ekspresywna i emocjonalna oraz nie używa specjalistycznego słownictwa. Częstym elementem języka swobodnego jest slang.

Języka potocznego używamy nie tylko w wypowiedziach ustnych. Jest to też język wielu tekstów pisanych – dzienników, pamiętników listów, reportaży, literatury i prasy codziennej.

Zwroty potoczne pojawiają się także coraz częściej w literaturze współczesnej. Jego obecność jest oczywista w wypowiedziach bohaterów – wykorzystywanie tej odmiany języka pozwala stworzyć wizję życia bliską realnej rzeczywistości i zbliżyć czytelnika do opowiadanej treści.

Styl potoczny charakteryzuje się większą swobodą, mniejszą dbałością o staranność, większą troską o skuteczność przekazu (np. “oberwać” zamiast “zostać pobitym” czy “kasa” zamiast “pieniądze”)

Język potoczny jest tą odmianą, z którą mamy kontakt najwcześniej. Jest ona wspólna wszystkim narodom i językom i najbardziej swobodna. Komunikując się w sytuacjach nieoficjalnych, codziennych, używamy właśnie języka potocznego.

Czym charakteryzuje się mowa potoczna?

Cechy mowy potocznej to między innymi:

 • neutralne słownictwo,
 • występowanie środków językowych wyrażających emocje: zdrobnienia, zgrubienia, wykrzykniki np.: Ach, jakie ciężkie te siaty!
 • prosta składnia,
 • ograniczona liczba spójników (dominują: bo, i, a, więc, to),
 • obecność stałych związków frazeologicznych, np.: Miałem duszę na ramieniu.
 • częste występowanie zaimków, zwłaszcza wskazujących np.: Podaj mi to.

Zwroty potoczne w języku niemieckim

W każdym języku występują zwroty potoczne oraz idiomy. Wzbogacają one język i słownictwo osób posługujących się nim oraz są charakterystyczne dla konkretnej grupy czy regionu.

Idiomy to konstrukcje językowe o swoistym charakterze czyli nie dają się wyprowadzić ze znaczenia jej poszczególnych części składowych chociaż każda z tych części daje się rozumieć dosłownie. O idiomach najczęściej mówi się w kontekście nauki języków obcych. W nauce języka obcego stanowią one liczną grupę wyjątków od poznawanych przez uczącego się reguł, stąd też bardzo często stosuje się inną definicję: „wyrażenie właściwe tylko danemu językowi, niedające się dosłownie przetłumaczyć na inny język”.

Oto przykłady wybranych idiomów występujących w języku polskim:

 • piąte koło u wozu – osoba lub jakaś rzecz, która nam przeszkadza,
 • ręka rękę myje – popieranie się przez ludzi w nieuczciwych sprawach
 • urwanie głowy – duży pośpiech,
 • flaki z olejem – coś wyjątkowo nudnego
 • włosy stają dęba – być bardzo przestraszonym,
 • na czarną godzinę – na trudniejszy okres, trudne czasy.

Idiomy w języku niemieckim są bardzo ciekawe. Te połączenia słów tworzących razem wyrażenie, które nieraz zupełnie inaczej tłumaczymy na język polski.

Idiomy zazwyczaj poznajemy na trochę późniejszym etapie nauki języka, ale warto jest przyswoić sobie te najważniejsze i najciekawsze już na początku aby szybko oswoić się zwrotami wziętymi z potocznego języka niemieckiego (Umgangssprache) i móc bez problemu znaleźć się w każdej codziennej sytuacji.

Jakie są najczęściej używane zwroty potoczne w języku niemieckim?

Oto lista potocznych zwrotów, które mogą się przydać każdego dnia:

 • So etwas! – Coś takiego!
 • Tschüs! – Cześć! / Żegnaj! (tylko jako pożegnanie)
 • Mach’s gut! – Powodzenia!
 • Keine Ursache! – Nie ma za co!
 • Mach dir keine Sorgen! – Nie martw się!
 • Viel Spaß! – Dobrej zabawy!
 • Was gibt’s Neues? – Co nowego?
 • Was ist los? – Co się dzieje?
 • Wie geht’s? – Jak leci?
 • Alles Gute! – Wszystkiego dobrego!
 • Aufgepasst! – Uwaga!
 • Bediene dich! – Obsłuż się!
 • Bis dann! – Na razie!
 • Bleibe sitzen! – Siedź! (nie wstawaj)
 • Das ist eine tolle Sache! – Świetna sprawa
 • Das ist nett von dir  – To miło z twojej strony
 • Das ist nicht der Rede wert – Nie warto o tym mówić
 • Das kommt darauf an! – O to chodzi!
 • Das kommt nicht in Frage! – To nie wchodzi w grę
 • Der Kopf tut mir weh – Boli mnie głowa
 • Die Lust dazu ist mir vergangen – Przeszła mi na to ochota
 • Die Schule ist aus – Lekcje się skończyły
 • Du hast es wieder einmal verpasst – Znowu to przegapiłeś
 • Einen herzlichen Glückwunsch! – Serdeczne życzenia / gratulacje!
 • Entschuldige! / Entschuldigen Sie! / Entschuldigung! – Przepraszam!
 • Er hat Recht – On ma rację.
 • Er ist schon weg – Nie ma go.
 • Er kann Deutsch – On umie po niemiecku.
 • Er tut sein Bestes! –  Robi co w jego mocy.
 • Es macht mir Spaß. – To sprawia mi przyjemność.
 • Es sieht nach dem Regen – Zanosi się na deszcz
 • Es tut mir leid- Przykro mi.
 • Fass dich kurz! – Streszczaj się!

Oczywiście takich przykładów można by podać o wiele więcej. Te powyżej są łatwe do zapamiętania i przydają się zawsze. Doskonale podtrzymują rozmowę i dzięki nim nawet początkująca w nauce języka niemieckiego osoba będzie rozumiała Niemca i vice versa. Warto ćwiczyć używanie tych zwrotów na co dzień i wplatać je w konwersacje aż “wejdą w krew”.

Categories: Ciekawostki
© Copyright Szukam tlumacza 2018