Mówimy o przeszłości. Zasady gramatyki Present Perfect

Zasady gramatyki czasu Present Perfect potrafią przysporzyć sporej ilości problemów. Tworzenie zdań rządzi się swoimi prawami, a w niemal każdym przypadku należy pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Jednym z tych czasów w języku angielskim, które mogą sprawić początkującym wielu kłopotów jest Present Perfect, wraz z zasadami gramatyki. Dzieje się tak za sprawą faktu, że formalnie w polskiej mowie nie ma jego konkretnego odpowiednika, dlatego też wszystkich zasad i reguł tak naprawdę trzeba nauczyć się od nowa. Problem wynika również z tego, że Present Perfect jest połączeniem wydarzeniem, które miały miejsce w przeszłości ze zdarzeniami odbywanymi w czasie teraźniejszym.

Zasady gramatyki w czasie Present Perfect zakładają wykorzystywanie operatora ,,have“,
do którego dodawany jest imiesłów bierny czasownika (np. ,,watched“).

W jakich sytuacjach stosuje się zasady gramatyki czasu Present Perfect?

 1. Zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, ale w pewnym sensie są przenoszone
  do teraźniejszości. W takich sytuacjach zarówno mówca, jak i odbiorca są zmuszeni
  do myślenia w obu kategoriach (I have broken my nose – My nose is broken now; Złamałem nos – Mam złamany nos, I have been to Paris – I know Paris; Byłem w Paryżu – Znam Paryż),

 2. Zdarzenia wykonywane w przeszłości, a jej skutki odczuwalne są w czasie teraźniejszym (I have seen this accident – Widziałem ten wypadek),

 3. Zdania, w których zawierane są informacje o jakimś wydarzeniu (Have you heard? Thomas has won a match – Słyszałeś? Thomas wygrał mecz),

 4. Jednokrotnie lub wielokrotnie wykonywana czynność w przeszłości w nieokreślonym czasie
  (I have written eight e-mails since Tuesday – Od wtorku napisałem osiem e-maili),

 5. Zdania, w których używany jest jeden z okoliczników czasu, jak before czy ever (I am sure we have met before – Jestem pewien, że już się widzieliśmy),

 6. Zdarzenie, które rozpoczęło się w nieokreślonym momencie w przeszłości i trwa do chwili obecnej (I have known him for years – Znam go od lat),

 7. Zdarzenie, dla którego niemożliwe jest ustalenie długości trwania (You’ve done a lot for me – Dużo dla mnie zrobiłeś),

 8. Zdania opisujące okoliczności z przeszłości, w których używany jest zwrot ,,It’s the first time” (It’s the first time I have seen football match – Po raz pierwszy widzę mecz piłki nożnej).

Budowa zdania twierdzącego w Present Perfect

Podmiot (I) + have/has + III forma czasownika (gone) + reszta zdania (to Poland)

I have completed this.

I have lived in Spain for 3 years.

I have read this book.

I have worked for this firm for two years.

I have broken the window.

Budowa zdania przeczącego w Present Perfect

Podmiot (I) + have/has + not + III forma czasownika (gone) + reszta zdania (to Poland)

I have not cooked dinner yet.

I have not seen her before.

You have not seen her before.

Ana and Mark have never been to Japan.

She has not received the e-mail.

Budowa zdania pytającego w Present Perfect

Have/has + Podmiot (I) + III forma czasownika (gone) + reszta zdania (to Poland?)

Have you read that book?

Have you done your homework yet?

Have you ever been to Norway?

Have you learned English for a long time?

What have you done?

Zasady gramatyki Present Perfect – okoliczniki czasu

W trakcie stosowania czasu Present Perfect w zdaniu, bardzo często wykorzystywany jest jeden z okoliczników czasu. Służy to opisowi czynności lub wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości
i trwają do dziś lub wspomnieniu o faktach, które odbyły się w bliżej nieokreślonym odstępie czasu.

 • just – właśnie (dopiero co)
 • already – już (wcześniej, niż się spodziewano)
 • yet – już (w pytaniach), jeszcze nie (w przeczeniach)
 • for – od
 • since – od (czegoś), odkąd, od kiedy, od tego czasu/tej pory
 • never – nigdy
 • ever – kiedykolwiek
 • always – zawsze
 • this month/week – w tym miesiącu/tygodniu
 • in the last year – w ubiegłym roku

,,Since”, ,,for” – szczególne zasady gramatyki Present Perfect

Obu tych okoliczników, oznaczających odpowiednio ,,od czegoś, od kiedy” i ,,od” używa się
w przypadku opisu zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości, a jej skutki trwają do dziś i opisywanie są w kategorii teraźniejszości. Między oboma występuje jednak zasadnicza różnica. Okolicznika ,,for” używa się w zdaniach, w których tematem jest określony odstęp czasu (np. od dwóch lat, od czterech godzin), natomiast ,,since” znajduje swoje zastosowanie w sytuacjach, które dotyczą konkretnego odcinka czasu z przeszłości, w trakcie którego doszło do wykonania czynności lub wydarzenia (np. od poniedziałku, od godziny dziewiątej).

Przykłady:

 • I have known Thomas for four months – Znam Thomasa od czterech miesięcy
 • I have known Thomas since November – Znam Thomasa od listopada.

,,Just”, ,,already” i ,,yet” z innymi zasadami gramatyki w Present Perfect

Pierwszy z okoliczników, który oznacza ,,dopiero co, właśnie” z reguły stawia się tuż
za podmiotem i czasownikiem have/has. Używa się go w sytuacjach, w których opisuje się zdarzenia mające miejsce w niedalekiej przeszłości (np. właśnie wróciłem z Kopenhagi).

 • I have just got a e-mail.
 • Mark has just left.
 • She has just come back from work.

,,Already“, które w zasadach gramatyki Present Perfect tłumaczymy jako ,,już” odnoszone jest do czynności, które miały miejsce w przeszłości i mają być podkreślone. Zdarza się również,
że stosowany jest wobec zdarzeń, które zostały już zrobione.

 • He has already got a new car.
 • I have already seen that match.
 • We have already met each other.

,,Yet” z kolei, które oznacza ,,już” w zadaniach pytających i ,,jeszcze nie” w przeczeniach, nie jest stosowane w przypadku zdań twierdzących. W każdym z przypadków występuje na końcu zdania.

 • I have not finished yet.
 • Have you cleaned your room yet?
 • Have you taken the trash out yet?

,,Never”, ,,ever” i ,,always” jako najbardziej zrozumiałe okoliczniki czasu

W zasadach gramatyki Present Perfect wszystkie te trzy okoliczniki w konstrukcji zdań zawsze znajdują się pomiędzy have/has, a czasownikiem w III formie.

 • I have never had a car.
 • I have always dreamt about big money.
 • I have read this book twice.
 • This is the best breakfast I have ever eaten.

Zasady gramatyki Present Perfect – czasowniki nieregularne

Istnieje kilka grup czasowników nieregularnych, których odmiana i używanie w czasie Present Perfect wymaga przyswojenia. Jeżeli uczeń zapamięta wzór, dzięki któremu są one tworzone, używanie kolejnych nie powinno stanowić problemu.

 • Bring-Brought-Brought (przynosić)
 • Buy-Bought-Bought (kupować)
 • Catch-Caught-Caught (łapać)
 • Drink-Drank-Drunk (pić)
 • Sink-Sank-Sunk (tonąć)
 • Sing-Sang-Sung (śpiewać)
 • Choose-Chose-Chosen (wybierać)
 • Loose-Lost-Lost (gubić)
 • Freeze-Froze-Frozen (zamarzać)
 • Bleed-Bled-Bled (krwawić)
 • Feed-Fed-Fed (karmić)
 • Read-Read-Read (czytać)
 • Blow-Blew-Blown (dmuchać)
 • Grow-Grew-Grown (rosnąć)
 • Fly-Flew-Flown (latać)
 • Deal-Delt-Delt (rozdawać)
 • Feel-Felt-Felt (czuć)
 • Keep-Kept-Kept (trzymać)
 • Bet-Bet-Bet (zakładać się)
 • Cut-Cut-Cut (ciąć)
 • Set-Set-Set (ustawiać, umieszczać)

 

 

© Copyright Szukam tlumacza 2018