Błędy spowodowane interferencją języka polskiego w nauce języka niemieckiego

Czerwiec 2, 2020.Agnieszka.0 Likes.0 Comments

Zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile popełnia się błędów spowodowanych interferencją języka polskiego w nauce języka niemieckiego? Czy wiesz, co oznacza pojęcie interferencji językowej? Spotkałeś się już z tym terminem? Jak interferencja językowa wpływa na naukę języka niemieckiego?

Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach w pewnym sensie norma. Oczywistym jest, że ludzie uczą się języków i każdy w swoim gronie ma osoby znające jeden lub nawet kilka języków obcych. Jeżeli znasz jedynie język polski i nie masz żadnych umiejętności językowych, poza tym językiem, to Twoje możliwości rozwoju są mocno ograniczone, dlatego, że dziś znalezienie dobrej pracy wiąże się ze znajomością chociażby języka angielskiego.

Czy zawsze nauka języka angielskiego wychodzi na dobre? To pytanie może wydawać się nieco dziwne, a nawet głupie, bo przecież języki obce to klucz do innego świata, dają wiele możliwości, ale czasem mogą okazać się zgubne. Dlaczego?

Zdarzyło Ci się kiedykolwiek pomieszać ze sobą języki, dlatego, że zapomniałeś jakiegoś słówka w języku polskim? To mogło przytrafić się każdemu. Czasem osobom, które mówią w kilku językach zdarza się pomylić się i zauważyć, że języki nieco się mylą. To zjawisko nazywane jest interferencją językową. Dowiedzmy się o nim nieco więcej i poznajmy, jaki ma wpływ na naukę języka niemieckiego. Gotowy? Zaczynajmy!

Czym jest interferencja językowa i jaki ma wpływ na naukę języka niemieckiego?

 

Interferencja językowa to przeniesienie zasad języka ojczystego do języka obcego. Oceniana jest jako nieprawidłowe zjawisko występujące podczas nauki drugiego i kolejnego języka obcego. Zastanawiasz się, czy występuje zazwyczaj w jednej sferze, np. gramatyce? Otóż nie. Może występować w każdej części języka, np. w składni, morfologii, leksyce i fonologii. Tak pojawiają się błędy gramatyczne, ortograficzne, leksykalne. Najogólniej mówiąc, interferencja językowa jest zjawiskiem negatywnym, które przeszkadza w nauce języka obcego.

Jak język ojczysty wpływa na naukę języka obcego? Okazuje się, że oprócz negatywnego wpływu, może być także pozytywny. Kiedy umiejętności, które się zdobyło dzięki językowi ojczystemu, powodują powstawanie błędów podczas nauki niemieckiego, wówczas nazywamy to interferencją, czyli transferem negatywnym. Kiedy jednak umiejętności językowe, zdobyte podczas nauki języka ojczystego właściwie oddziałują na naukę niemieckiego, mówimy o transferze pozytywnym.

Najczęstsze błędy spowodowane interferencją języka polskiego w nauce języka niemieckiego

 

Dowiedzieliśmy się, co oznacza interferencja językowa. Jakie błędy jednak są jej powodem? Dowiedzmy się, jakie błędy popełnia się podczas nauki języka niemieckiego, poprzez przenoszenie zasad języka ojczystego:

  • błędy leksykalne
  • błędy ortograficzne
  • błędy gramatyczne

Sprawdźmy dokładnie o jakie to błędy

Błędy leksykalne wywołane interferencją innego języka w nauce języka niemieckiego

W grupie rzeczowników występuje wiele błędów. Osoby uczące się niemieckiego często nazywają wyrazy tak, jak w języku polskim i używają zamiast:

  • der Paß– wyraz der Pasport
  • die Grenze – die Granze
  • die Adresse – der Adres

W grupie czasowników mylone są te, które wyrażają ruch z tymi wyrażającymi spoczynek, np.: zamiast stellen użyty jest czasownik stehen. Zdezorientować może to, że niektóre polskie czasowniki zwrotne są niezwrotne w języku niemieckim i odwrotnie.

Błędy ortograficzne spowodowane interferencją innego języka na naukę języka niemieckiego

 

Wiesz, jakie błędy ortograficzne popełnia się na skutek interferencji? Pomyłki te często wynikają z różnic języka polskiego i niemieckiego. Czasem wyrazy w języku niemieckim i polskim są podobne do siebie i to wprowadza w błąd, jak na przykład germanizmy występujące w języku polskim. Często jednak błędy biorą się z języka angielskiego. Najczęstszym błędem ortograficznym jest używanie słowa grass, zamiast gras, co oznacza trawę.

Błędy gramatyczne spowodowane interferencją jednego języka na drugi

Domyślasz się, jakie błędy gramatyczne popełnia się ucząc się języka niemieckiego? Tutaj należy pamiętać, że gramatyka niemieckiego i polskiego różnią się od siebie, dlatego mieszanie i wplatanie do niemieckiego polskiej gramatyki jak np. szyku wyrazów, będzie błędem. Sprawdźmy więc, błędy gramatyczne najczęściej popełniane w nauce niemieckiego spowodowane interferencją:

  • błędy w zakresie odmiany czasowników
  • błędy w zakresie przedimka, rodzajnika
  • błędy w zakresie szyku wyrazów
  • błędy w zakresie przeczeń w języku niemieckim.

Czy można zniwelować błędy spowodowane interferencją języka polskiego w nauce języka niemieckiego?

 

Jesteś ciekaw, czy da się uniknąć błędów, o których wspomnieliśmy wyżej? Czy jeśli zdarza Ci się mylić języki i zasady gramatyki występujące w poszczególnych językach, masz szansę tego uniknąć? Owszem, da się przestawić i nauczyć poprawnie stosować gramatykę i składnię, jednak, aby to osiągnąć, jak pewnie się domyślasz, potrzeba czasu i wielu ćwiczeń. Jeżeli będziesz często używać języka niemieckiego, osłuchasz się z tym, jak mówią osoby posługujące się językiem niemieckim, w końcu zobaczysz efekty.

Niektórzy od razu zapamiętują zasady gramatyczne danego języka, innym zaś często się one mieszają i potrzebują trochę więcej czasu na ich opanowanie. Jednak nie należy się poddawać, jeśli zaliczasz do tej drugiej grupy, ponieważ także masz duże szanse na poprawienie tego, z czym masz problem.

Pamiętaj, że jeśli chcesz nauczyć się niemieckiego, a czasem coś nie wychodzi i mylą Ci się zasady gramatyki w języku niemieckim, nie zniechęcaj się! Mów jak najwięcej, słuchaj wiadomości, programów po niemiecku, czytaj książki, a będzie Ci szło coraz lepiej.

Może zainteresować Cię także:

© Copyright Szukam tlumacza 2018